p1inkomstenbelastingptbiljetcmbiljetiboverigvoorlterugtoeslagensuccessierechtbezwaarenberoepgoudenhandoverigen

Voorlopige teruggaaf (negatieve aanslag)

Om al in de loop van het jaar een te verwachten teruggave aan inkomstenbelasting maandelijks te laten uitbetalen kunt u een voorlopige (negatieve aanslag) aanvragen.
De redenen hiervoor vloeien voort uit een aftrekpost die u bij aangifte over een bepaald jaar een bedrag aan teruggaaf oplevert.
Vaak handelt het om mensen die een eigen woning hebben en rente betalen of om mensen die bedragen voor alimentatie en levensonderhoud moeten voldoen.

U heeft een digid-code nodig om de voorlopige (negatieve aanslag) aan te vragen