p1inkomstenbelastingptbiljetcmbiljetiboverigvoorlterugtoeslagensuccessierechtbezwaarenberoepgoudenhandoverigen

Inkomstenbelasting (C- en M-biljet)

Woont u in het buitenland ? Bent u in de loop van het jaar uit Nederland vertrokken of naar Nederland geïmmigreerd en bent u in Nederland belastingplichtig?
Dan moet u in het eerste geval een C-biljet invullen , in het geval van emigratie of immigratie moet u een M-biljet invullen.
De Belastingdienst nodigt u vanzelf uit om een C of een M-biljet in te zenden , heeft u geen uitnodiging gehad of het verkeerde biljet en denkt u geld terug te kunnen vorderen dan moet u zelf het juiste biljet opvragen.

Voor een C-biljet moet u zelf zorgdragen voor een elektronische handtekening. Een M-biljet dient op papier ingevuld te worden.