p1inkomstenbelastingptbiljetcmbiljetiboverigvoorlterugtoeslagensuccessierechtbezwaarenberoepgoudenhandoverigen

Bezwaar en Beroep

Bent u het niet eens met een aan u opgelegde aanslag? U heeft het recht om hiertegen bezwaar te maken. Vaak strand een bezwaar in vele overbodige briefwisselingen.
Wij helpen u tegen een concurerend tarief van € 49,95 als wij menen dat uw bezwaar een grote kans maakt en uw belang voldoende is om in bezwaar te gaan.
Zodra de Belastingdienst een aantoonbare fout maakt bij het opleggen van de aanslag helpen wij u zonder dat u daarvoor hoeft te betalen.

Mocht de inspecteur niet aan uw bezwaar tegemoet willen komen , dan heeft u alsnog het recht van beroep bij de bevoegde Rechtbank.
Dit is vaak een individueel bepaalde zaak en valt dus niet zomaar maar een tarief vast te stellen.
Samen met u nemen we de posities door en adviseren we u over de te nemen stappen.