p1algemeenboekhoudingomzetbelastinginkomstenbelastingvennootschapsbelastingadvisering

Omzetbelasting

Als ondernemer bent u verplicht aangifte te doen voor alle leveringen die u verricht, dit kan per jaar zijn , per kwartaal of per maand. In sommige gevallen bent u vrijgesteld.
Het is zaak deze aangiften altijd tijdig en degelijk in te zenden om een boete te voorkomen.

Als u door ons kantoor de hele boekhouding laat verzorgen , dan is de aangifte omzetbelasting bij het tarief inbegrepen.
U kunt er ook voor kiezen de aangifte omzetbelasting zelf te doen.