p1algemeenboekhoudingomzetbelastinginkomstenbelastingvennootschapsbelastingadvisering

De boekhouding

Als u als ondernemer wordt aangemerkt , hebt u de verplichting een deugdelijke boekhouding bij te houden. U kunt er voor kiezen deze zelf bij te houden of alle werkzaamheden uit te besteden aan een deskundige.

Bij Belastinghulp Arnhem kunt u in alle gevallen terecht. Houdt u zelf de boekhouding nauwkeurig bij , dan kunnen wij uw verplichte winstaangifte (inkomstenbelasting) of aangifte vennootschapsbelasting (BV) verzorgen. Dit voor slechts € 375 inclusief Btw per jaar indien u de boekhouding nauwkeurig bijhoudt.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om ons kantoor de gehele boekhouding en de daarbij behorende aangiften te laten verzorgen.