p1algemeenboekhoudingomzetbelastinginkomstenbelastingvennootschapsbelastingadvisering

Inkomstenbelasting

Als u uw onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak, firma, maatschap of commanditaire vennootschap ; dan is het inkomen dat u hiervan geniet (positief of negatief) een onderdeel van uw inkomsten in de inkomstenbelasting (winstaangifte)

Als u uw hele boekhouding door ons kanoor laat verzorgen dan is de aangifte inkomstenbelasting in het tarief begrepen.